Polityka

jakości

 

Klucz do precyzji to najnowocześniejsze maszyny
oraz wykwalifikowani ludzie.

Polityka jakości
Czora Sp. z o.o. Sp. k

 

Niniejsza polityka jakości ma na celu utrzymywanie wysokiej jakości produktów oraz budowanie relacji partnerskich w zaufaniu do firmy.

 

Podstawowym celem Systemu zarządzania jakością jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz przepisów prawa i obowiązujących norm w zakresie:

 

– spawanie zrobotyzowane
– spawanie ręczne typu MIG/MAG, TIG
– cięcie na piłach taśmowych
– zgrzewanie materiału

 

Nasze działania prowadzimy w oparciu o stale doskonalony, System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

CZORA
Quality
Standard
System

Zobowiązujemy się do:

 

– nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakości
– systematycznego badania rynku w zakresie potrzeb i oczekiwań Klientów i stron zainteresowanych
– dokonywania zakupów wyłącznie u kwalifikowanych dostawców
– ustanawiania i osiągania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji
– tworzenia warunków zaangażowania pracowników w w osiąganie celów jakości i systematycznego podnoszenia ich kwalifikacji