Polityka ZSZ

Czora spawanie Opole

Polityka jakości
Czora Sp. z o.o. Sp. k

Ustanawiając System Zarządzania Jakością mieliśmy na celu doskonalenie współpracy z Klientami, uzyskiwanie stałego wzrostu zadowolenia Klientów z tej współpracy m.in. przez utrzymywanie wysokiej jakości produktów oraz budowanie partnerskich relacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością.

 

Podstawowym celem Systemu zarządzania jakością CZORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu obejmującego:

  • spawanie (zrobotyzowane i ręczne typu MIG/MAG, TIG),
  • obróbkę mechaniczną metali (obróbka skrawaniem, plastyczna, termiczna),
  • obróbkę chemiczną metali (alkaliczne cynkowanie galwaniczne),

jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz przepisów prawa i obowiązujących norm.

 

Nasze działania będziemy prowadzić w oparciu o stale doskonalony, System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

 

Niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i akceptowana przez całą załogę, a za jej realizację odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Czora spawanie Opole

CZORA
Quality
Standart
System

Czora spawanie Opole

Zobowiązujemy się do:

  • nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakości,
  • systematycznego badania rynku w zakresie potrzeb i oczekiwań Klientów i stron zainteresowanych,
  • dokonywania zakupów wyłącznie u kwalifikowanych dostawców,
  • ustanawiania i osiągania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
  • tworzenia warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów jakości i systematycznego podnoszenia ich kwalifikacji.

Polityka Środowiskowa CZORA Sp. z o.o. Sp.k.

Ustanawiając System Zarządzania Środowiskiem mamy na celu prowadzić działania w naszej firmie, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne.
Podstawowym celem Systemu zarządzania środowiskowego CZORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu obejmującego:
– spawanie (zrobotyzowane i ręczne typu MIG/MAG, TIG),
– obróbkę mechaniczną metali (obróbka skrawaniem, plastyczna, termiczna),
– obróbkę chemiczną metali (alkaliczne cynkowanie galwaniczne),
jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko w zakresie:
– emisji pyłów i gazów do powietrza,
– emisji hałasu,
– wytwarzania odpadów,
– wytwarzania ścieków,
– wprowadzania nowych opakowań.

Zobowiązujemy się do:

– utrzymania i nieustannego doskonalenia metod zarządzania środowiskowego,
– spełniania aktualnych i wprowadzonych w przyszłości wymagań prawnych
dotyczących naszych aspektów środowiskowych,
– uwzględnienie nowoczesnych technologii ochrony środowiska przy wdrażaniu
nowych procesów produkcyjnych oraz modernizacji tych istniejących,
– prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadowej i minimalizacje zużycia zasobów
naturalnych,
– racjonalne wykorzystanie substancji chemicznych oraz ich ciągły nadzór w procesach produkcyjnych pod kątem możliwych awarii i ich wpływu na środowisko,
– zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
– systematycznej oceny efektu działań środowiskowych.

Nasze działania będziemy prowadzić w oparciu o stale doskonalony, System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2015-09P Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania, będącym częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana, rozumiana i akceptowana przez całą załogę, a za jej realizację odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania.